KOMPLEKSOWA REHABILITACJA Z ZESTAWEM TYROSOLUTION

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA Z ZESTAWEM TYROSOLUTION

31 grudzień 2015

Rehabilitacja kończyny górnej z wykorzystaniem zrobotyzowanych urządzeń jest aktualnie obranym kierunkiem, rozwijającym koncepcję pracy z pacjentem. Stosowana jest u osób z zaburzeniami zarówno neurologicznymi, jak i ortopedycznymi.
Wiadomym jest, że interdyscyplinarne podejście pozwala na uzyskanie wyższego poziomu sprawności u pacjenta. Z punktu widzenia fizjoterapeuty, na proces nauczania ruchu składa się wiele czynników, które są niezbędne do przywrócenia funkcji kończyny. Jest to między innymi doskonalenie i powtarzanie ruchu. Rehabilitacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest nie tylko przyjemna dla pacjenta, ale również daje nam takie możliwości, jak: 
- zróżnicowanie treningu
- doskonalenie ruchu
- skupienie się na konkretnej dysfunkcji pacjenta i zorientowanie na cel terapii
- większą motywację
- powtarzalność ruchów
- wzmożone sprzężenie zwrotne
- praca w zakresach ruchomości pacjenta, co zwiększa bezpieczeństwo terapii
- brak asysty ruchowej terapeuty

Dzięki wykorzystaniu robotów i terapii wspomaganej, poprzez odpowiedni program terapeutyczny połączenie tych wszystkich składowych zwiększa efektywność procesu rehabilitacyjnego.
Kompleksowa terapia możliwa jest dzięki wykorzystaniu zestawu Tyrosolution, na które składa się urządzenie Diego (terapia kończyny górnej w wielu płaszczyznach), Pablo (terapia ukierunkowana na trening ręki w wielu płaszczyznach), Amadeo (terapii funkcji palców) oraz platforma terapeutyczna Tymo.
Urządzenie Diego oraz Amadeo wykorzystywane są w początkowych etapach rehabilitacji, kiedy pacjent ma duże niedowłady lub w przypadku, gdy ma problem  z zapoczątkowaniem ruchu. Urządzenia te mają możliwość wykonywania zarówno ćwiczeń biernych, wspomaganych jak i czynnych.
W późniejszych etapach wykorzystywane jest urządzenie Pablo, służące zarówno do celów terapeutycznych jak i diagnostycznych, oraz platforma balansowa Tymo. Praca z wykorzystaniem tych urządzeń zawsze wymaga czynnego udziału pacjenta.
Terapia z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń jest nie tylko uatrakcyjnieniem terapii. Dzięki testom diagnostycznym, możliwa jest również standaryzacja pomiarów, co ułatwia skuteczne nadzorowanie oraz modyfikację przebiegu rehabilitacji. Uzyskujemy również rzetelność analizy uzyskiwanych wyników wraz z czasem trwania terapii.